พันธุ์กุหลาบหลายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเผ่าพันธุ์  

   

       
Black Beauty  Christian Dior Doris Tysterman  
       
American Pride Anastasia Baronne Edmond de Rothschid  
 
Captian Harry Chablis Chicago Peace  
   
Chrysler Imperial   Cynthia Diplomat  
 
Double Delight Electron Europa  
 
Flamingo Florence Frisco  
       

edit @ 6 Jul 2008 13:32:24 by *-*TuktaTuktik*-*

edit @ 6 Jul 2008 13:46:53 by *-*TuktaTuktik*-*

Comment

Comment:

Tweet