พันธุ์แมวต่าง ๆ

posted on 31 Aug 2008 12:48 by mm0266-tukta

แมวขนยาวแท้และกึ่งขนยาว

เปอร์เซียน
เปอร์เซียน

 

แร็กดอลล์
แร็กดอลล์
หิมาลายัน
 
หิมาลายัน

แมวขนสั้นแท้

โคราช
โคราช
สยามีส
สยามีส
โอเรียนทัลขนสั้น
โอเรียนทัลขนสั้น

แมวที่เกิดจากการดัดแปลงพันธุกรรม

สฟิงซ์
สฟิงซ์

แมวที่เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์

เบงกอล
เบงกอล

edit @ 31 Aug 2008 20:47:20 by *-*TuktaTuktik*-*

edit @ 31 Aug 2008 20:52:10 by *-*TuktaTuktik*-*

การเลี้ยงดูลูกแมว

posted on 24 Aug 2008 13:42 by mm0266-tukta