พันธุ์แมวต่าง ๆ

posted on 31 Aug 2008 12:48 by mm0266-tukta

แมวขนยาวแท้และกึ่งขนยาว

เปอร์เซียน
เปอร์เซียน

 

แร็กดอลล์
แร็กดอลล์
หิมาลายัน
 
หิมาลายัน

แมวขนสั้นแท้

โคราช
โคราช
สยามีส
สยามีส
โอเรียนทัลขนสั้น
โอเรียนทัลขนสั้น

แมวที่เกิดจากการดัดแปลงพันธุกรรม

สฟิงซ์
สฟิงซ์

แมวที่เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์

เบงกอล
เบงกอล

edit @ 31 Aug 2008 20:47:20 by *-*TuktaTuktik*-*

edit @ 31 Aug 2008 20:52:10 by *-*TuktaTuktik*-*

การเลี้ยงดูลูกแมว

posted on 24 Aug 2008 13:42 by mm0266-tukta

 

การเลี้ยงดูลูกแมว

การเลี้ยงลูกแมวกำพร้าแม้ต้องมีตารางประจำวันในการให้อาหารที่เหมาะสม การขับถ่ายการเล่นและการนอนหลับ โดยต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อความสำเร็จในการเลี้ยงลูกแมวต้องคำนึงถึง

  1. โภชนาการและการหย่านม
  2. สุขอนามัย
  3. อุณหภูมิและความชื้น
  4. การป้องกันโรค
  5. การบำรุงและทำให้เข้ากับสังคม
ลูกแมวสุขภาพดีจะจ้ำม่ำแข็งแรง มีชีวิตชีวา หลับนาน ลูกแมวที่สุขภาพไม่ดีจะมีกล้ามเนื้อที่ไม่สมบูรณ์ ร้องบ่อยถ้าไม่ช่วยเหลือ อ่อนแอ ซึมเศร้า เฉื่อยชา
โภชนาการและการหย่านม

ลูกแมวจะได้รับน้ำนมน้ำเหลืองใน 12 ชั่วโมงแรก ลูกแมวจะดูดซึมภูมิคุ้มกันจากน้ำนมน้ำเหลืองได้ในช่วง 24 ชั่วโมงแรกนับจากคลอด ในกรณีที่แม่แมวไม่สามารถเลี้ยงดูลูกแมวได้ ลูกแมวต้องดูดนมจากขวดหรือหลอดหยดตามแต่จะหาได้

การให้อาหารแบบหลอดผู้ให้ต้องได้รับการฝึกอย่างดี เพราะอาหารอาจเข้าสู่ปอดย่างไม่ตั้งใจทำให้หมดสติ การให้